لطفا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید تا به انجمن‌ها دسترسی کامل داشته باشید. 
امتياز موضوع :
  • 0 رأي - معدل امتيازات : 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
postfix + operation timed out
2012-01-23, 12:55 PM,
ارسال : #1
postfix + operation timed out
سلام تا حالا بارها mail server نصب کردم. postfix + dbmail
اینبار که نصب کردم هر وقت یک ایمیل ارسال میکنم به سرور با پیغام زیر مواجه میشم.
کد :
delivery temporarily suspended: connect to mail.dns[1.2.3.4]:24: Operation timed out
و هر وقت ایمیلی ارسال میکنم با پیغام زیر مواجه میشم
کد :
delivery temporarily suspended: connect to 1.2.3.4[1.2.3.4]:10024: Operation timed out
توی اینترنت جستجو کردم اما هیچ نتیجه ای نگرفتم. تمام تنظیمات هم مثل گذشتست. ip رو هم در spamhouse.org جستجو کردم در blacklist ها نیست
این هم از telnet
کد :
[email protected]:~$ telnet mail.name.ir 25
Trying 1.2.3.4...
Connected to mail.name.ir.
Escape character is '^]'.
220 mail.name.ir ESMTP Postfix
برای پرت 24 هم مشکلی نیست.
خروجی دستور postconf -n
کد :
alias_database = hash:/etc/mail/aliases
alias_maps = hash:/etc/mail/aliases
broken_sasl_auth_clients = yes
command_directory = /usr/local/sbin
config_directory = /usr/local/etc/postfix
daemon_directory = /usr/local/libexec/postfix
debug_peer_level = 2
debug_peer_list = 127.0.0.1
html_directory = no
local_recipient_maps = $virtual_mailbox_maps
mail_owner = postfix
mailq_path = /usr/bin/mailq
manpage_directory = /usr/local/share/man
mydestination = 127.0.0.1, mail.name.ir
mydomain = mail.name.ir
myhostname = mail.name.ir
mynetworks = 127.0.0.0/8
mynetworks_style = subnet
myorigin = $mydomain
newaliases_path = /usr/bin/newaliases
queue_directory = /var/spool/postfix
readme_directory = /usr/share/doc/postfix-2.1.5-r2/readme
recipient_delimiter = +
relay_domains =
sample_directory = /usr/local/etc/postfix
sendmail_path = /usr/local/sbin/sendmail
setgid_group = postdrop
smtpd_recipient_restrictions = reject_invalid_hostname, reject_non_fqdn_recipient, reject_non_fqdn_sender, reject_unauth_pipelining, reject_unknown_recipient_domain, reject_unknown_sender_domain, permit_mx_backup, permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination, permit
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_local_domain =
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
soft_bounce = no
unknown_local_recipient_reject_code = 550
virtual_mailbox_domains = pgsql:/usr/local/etc/postfix/pgsql/virtual-domains.cf
virtual_mailbox_maps = pgsql:/usr/local/etc/postfix/pgsql/virtual_aliases.cf pgsql:/usr/local/etc/postfix/pgsql/valiasdom.cf
virtual_transport = dbmail-lmtp:mail.name.ir:24

این هم از فایل hosts.conf
کد :
::1                     localhost localhost.name.ir
127.0.0.1               localhost localhost.name.ir
192.168.50.20           portalserver.name.ir portalserver
192.168.50.20           portalserver.name.ir. name.ir
و فایل resolv.conf
کد :
domain  name.ir
nameserver      1.2.3.4
nameserver      8.8.8.8

کسی نکته ای به ذهنش میرسه؟

http://www.Drupalion.com
جستجوی تمامی ارسال های کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
2012-01-24, 08:35 AM,
ارسال : #2
Re: postfix + operation timed out
پیغامی که می ده مربوط به دی ان اس هست . می گه نمی تونه از دی ان اس resolv کنه . شما mx record هات را کجا تعریف کردید
یا باید hostname اتون همان دامنه تون باشه که می خواد میل ارسال و دریافت کنه و یا یه دی این اس داشته باشید که mx record توش
تعریف شده باشه. دامنه ای که قراره باهاش کار بکنید دقیقا چی بوده مد نظرتون و در ضمن خروجی دستور hostname چیه؟ آیا این دو تا
با هم یکی هستند؟
اگه یکی نیستند، پس برید تو کار دی ان اس Wink

Don't bother, we're using GNU/Linux everywhere, even there Big Grin
Linuxmotto
گروه کاربران لینوکس اصفهان
مشاهده تارنمای کاربر جستجوی تمامی ارسال های کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
2012-01-25, 10:14 AM,
ارسال : #3
Re: postfix + operation timed out
سلام ممنون از جوابتون
mail server و DNS server هر دو روی یک سرور هستند.
این هم از zone file
کد :
TTL 86400
@     IN     SOA    ns1.name.ir.     hostmaster.name.ir. (
                    2007062501 ; serial
                    21600      ; refresh after 6 hours
                    3600       ; retry after 1 hour
                    604800     ; expire after 1 week
                    86400 )    ; minimum TTL of 1 day

; DNS Servers
                IN      NS      ns1.name.ir.

; MX Records
                IN      MX      10      mail.name.ir.
                IN      A       1.2.3.4
; Machine Names
ns1             IN      A       1.2.3.4
mail            IN      A       1.2.3.4

; Aliases
www             IN      CNAME   @
ftp             IN      CNAME   @
این هم از خروجی hostname
کد :
portalserver.name.ir
توی هر دو فایل بالا به جای نام دامنه از کلمه name استفاده کردم.
پس به نظر میاد که همه چیز درست باشه.
تنها نکته ای که اینجا وجود داره اینه که سرور من یک invalid ip داره و valid ip روی فایروال ست شده که پرت های 24 و 25 و 110 و 143 رو NAT کردم به سرور. اینکه نباید مشکلی به وجود بیاره؟

http://www.Drupalion.com
جستجوی تمامی ارسال های کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
2012-01-25, 11:06 AM,
ارسال : #4
Re: postfix + operation timed out
یک نکته دیگه اینکه با اینکه دستور telnet از خارج از سرور کار میکنه اما زیر خود سرور نمیتونم به پرت های 24 و 25 و 110 و 143 telnet کنم.

http://www.Drupalion.com
جستجوی تمامی ارسال های کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
2012-01-25, 11:55 AM,
ارسال : #5
Re: postfix + operation timed out
شما خروجی دستورات زیر را هم بزار ببینم اوضاع از چه قراره
ifconfig
dig name.ir
dig mail.name.ir
dig name.ir mx

در ضمن اگه دی ان داری دیگه name.ir را از تو hosts پاک کن

Don't bother, we're using GNU/Linux everywhere, even there Big Grin
Linuxmotto
گروه کاربران لینوکس اصفهان
مشاهده تارنمای کاربر جستجوی تمامی ارسال های کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
2012-01-25, 01:23 PM,
ارسال : #6
Re: postfix + operation timed out
ممنون از جوابتون
خروجی دستور ifconfig
کد :
re0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
        options=9b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,VLAN_HWCSUM>
        ether 00:16:3e:7b:3b:7b
        inet 192.168.50.20 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.50.255
        media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
        status: active
plip0: flags=8810<POINTOPOINT,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> metric 0 mtu 16384
        options=3<RXCSUM,TXCSUM>
        inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x3
        inet6 ::1 prefixlen 128
        inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
        nd6 options=3<PERFORMNUD,ACCEPT_RTADV>

دستور dig name.ir
کد :
; <<>> DiG 9.8.1-P1-RedHat-9.8.1-3.P1.fc15 <<>> name.ir
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 56931
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;name.ir.                       IN      A

;; ANSWER SECTION:
name.ir.                3600    IN      A       1.2.3.4

;; Query time: 765 msec
;; SERVER: 8.8.8.8#53(8.8.8.8)
;; WHEN: Wed Jan 25 13:18:41 2012
;; MSG SIZE  rcvd: 41

دستور dig mail.name.ir
کد :
; <<>> DiG 9.8.1-P1-RedHat-9.8.1-3.P1.fc15 <<>> mail.name.ir
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 64505
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;mail.name.ir.                  IN      A

;; ANSWER SECTION:
mail.name.ir.           3600    IN      A       1.2.3.4

;; Query time: 658 msec
;; SERVER: 8.8.8.8#53(8.8.8.8)
;; WHEN: Wed Jan 25 13:20:42 2012
;; MSG SIZE  rcvd: 46

خروجی dig name.ir mx
کد :
; <<>> DiG 9.8.1-P1-RedHat-9.8.1-3.P1.fc15 <<>> name.ir mx
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 12993
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;name.ir.                       IN      MX

;; ANSWER SECTION:
name.ir.                3600    IN      MX      10 mail.name.ir.

;; Query time: 627 msec
;; SERVER: 8.8.8.8#53(8.8.8.8)
;; WHEN: Wed Jan 25 13:21:56 2012
;; MSG SIZE  rcvd: 46

http://www.Drupalion.com
جستجوی تمامی ارسال های کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
2012-01-25, 03:30 PM,
ارسال : #7
Re: postfix + operation timed out
خوب یه سوالی برام پیش اومد؟ مگه سرویس میل و سرویس دی ان اس روی یک سیستم نیستند ؟
من توی آی پی که بیه سیستم دادی 1.2.3.4 را نمی بینم؟ چرا توی دی ان س، آی پی را دادی 1.2.3.4
مشکل همینه شما توی دی ان اس آی پی را بزار 192.168.50.20 همه چیز حل می شه

Don't bother, we're using GNU/Linux everywhere, even there Big Grin
Linuxmotto
گروه کاربران لینوکس اصفهان
مشاهده تارنمای کاربر جستجوی تمامی ارسال های کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
2012-01-26, 12:07 PM,
ارسال : #8
Re: postfix + operation timed out
سلام
اگر منظورتون اینه که رکورد A رو عوض کنم که DNS خراب میشه و دیگه اصلا سایت بالا نمیاد. برای mail هم اگر عوض کنم دیگه از خارج از سرور بهش دسترسی ندارم.
مشکل رو فهمیدم از کجاست. مشکل اینه که من از داخل سرور نمیتونم به پرت 24 با valid IP دسترسی داشته باشم. یعنی:
کد :
# telnet 1.2.3.4 24
Trying 1.2.3.4...
مشکل از اینه در صورتی که از خارج از سرور میتونم به پرت 24 دسترسی داشته باشم. و تمام اینها به خاطر اینه که من در سرور valid IP ندارم و پرت ها NAT شدند.
احتمالا باید یک rule در firewall ایجاد کنم که دسترسی localhost رو برای تمام پرت ها باز کنه.

http://www.Drupalion.com
جستجوی تمامی ارسال های کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
2012-01-26, 03:13 PM,
ارسال : #9
Re: postfix + operation timed out
تقریبا منظورم همینه. شما آی پی را پیکربندی کردید که اصلا روی سیستمتون ست نشده . مشکل فقط همینه

Don't bother, we're using GNU/Linux everywhere, even there Big Grin
Linuxmotto
گروه کاربران لینوکس اصفهان
مشاهده تارنمای کاربر جستجوی تمامی ارسال های کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
2012-01-28, 11:31 PM,
ارسال : #10
Re: postfix + operation timed out
ممنون از tolstoy. آخر مجبور شدم به سرور یک valid IP بدم و مشکل حل شد.

http://www.Drupalion.com
جستجوی تمامی ارسال های کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
2018-02-19, 06:26 AM, (آخرین ویرایش توسط : 2018-02-19, 06:27 AM stp1.)
ارسال : #11
RE: postfix + operation timed out
شما باید ای پی لوکال رو تانل میکردین به smtp بدون نیاز به IP Vallid
جستجوی تمامی ارسال های کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
2018-03-17, 03:36 PM,
ارسال : #12
RE: postfix + operation timed out
terima kasih atas postingan anda

Hi teman Ini adalah situs konten dewasa videobokepbaru.net semoga beruntung menyenangkan
جستجوی تمامی ارسال های کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
2018-03-19, 08:22 AM,
ارسال : #13
RE: postfix + operation timed out
terima kasih untuk posting

Hormat teman terbaik Ini adalah situs konten dewasa vidiobokeponline.com semoga beruntung selamat hari
جستجوی تمامی ارسال های کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
2018-03-19, 06:12 PM,
ارسال : #14
RE: postfix + operation timed out
terima kasih untuk posting

Hi teman Ini adalah situs konten dewasa videobokepbaru.net semoga beruntung menyenangkan
جستجوی تمامی ارسال های کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
2018-03-20, 07:37 AM,
ارسال : #15
RE: postfix + operation timed out
terima kasih atas postingan anda

Hai! teman terbaik ke situs dewasa https://bokepindonesia.biz berharap kamu menyenangkan
جستجوی تمامی ارسال های کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
2018-03-21, 06:35 PM,
ارسال : #16
RE: postfix + operation timed out
artikel bagus

Hi teman Ini adalah situs konten dewasa videobokepbaru.net semoga beruntung menyenangkan
جستجوی تمامی ارسال های کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
2018-03-22, 04:35 AM,
ارسال : #17
RE: postfix + operation timed out
terima kasih

Hi teman Ini adalah situs konten dewasa videobokepbaru.net semoga beruntung menyenangkan
جستجوی تمامی ارسال های کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
, 07:36 AM,
ارسال : #18
RE: postfix + operation timed out
terima kasih untuk posting

Hi teman Ini adalah situs konten dewasa videobokepbaru.net semoga beruntung menyenangkan
جستجوی تمامی ارسال های کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
5 ساعت پیش,
ارسال : #19
RE: postfix + operation timed out
terima kasih untuk posting

Hi teman Ini adalah situs konten dewasa videobokepbaru.net semoga beruntung menyenangkan
جستجوی تمامی ارسال های کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ


رفتن به انجمن :


کاربران در حال مشاهده موضوع : 1 مهمان