لطفا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید تا به انجمن‌ها دسترسی کامل داشته باشید.مای کد
شما با استفاده از مای کد میتوانید یک قابلیت مشخص شده ای را نمایش دهید ، مای کد نمونه ساده ای از HTML است.


[b]متن درشت است[/b]
   متن درشت است

[i]این متن کج است[/i]
   این متن کج است

[u]این یک متن زیر خط دار است[/u]
   این یک متن زیر خط دار است

[s]این یک متن باطل است[/s]
   این یک متن باطل است


[url]http://www.MyBBSkin.iR/[/url]
   http://www.MyBBSkin.iR/

[url=http://www.MyBBSkin.iR/]MyBBSkin.iR[/url]
   MyBBSkin.iR

[email][email protected][/email]
   [email protected]

[[email protected]]E-mail Me![/email]
   E-mail Me!

[[email protected]?subject=spam]E-mail with subject[/email]
   E-mail with subject


[quote]متن نقل قول شده[/quote]
   یک متن نقل قول شده

[code]یک کد قالب بندی شده[/code]
   یک کد قالب بندی شده


[img]http://www.php.net/images/php.gif[/img]
   

[img=50x50]http://www.php.net/images/php.gif[/img]
   


[color=red]این متن قرمز است[/color]
   این متن قرمز است

[size=3]اندازه ی این متن 3 است[/size]
   اندازه ی این متن 3 است

[font=Tahoma]نوع فونت این متن Tahoma است[/font]
   نوع فونت این متن Tahoma است


[align=center]این متن وسط چین است[/align]

این متن وسط چین است

[align=right]این متن راستچین است[/align]

این متن راستچین است


[list]
[*]گزینه‌ی #1
[*]گزینه‌ی #2
[*]گزینه‌ی #3
[/list]

  • گزینه‌ی #1
  • گزینه‌ی #2
  • گزینه‌ی #3

شما با استفاده از [list=1] میتوانید یک فهرست شماره بندی شده ایجاد کنید و با استفاده از [list=a] یک فهرست الفبایی ایجاد کنید